با مفیدنت همیشه در آینده زندگی کنید.

نشر مفید(انتشارات مفید) آغازگر انقلاب در نشر رومیزی در سال ۱۳۶۳ بدون هیچگونه حمایت دولتی و با استفاده از سرمایه‌ی شخصی توانست اولین متن فارسی را با فونت‌هایی مانند تیتر، کامپوست و ... بر روی پرینتر لیزری HP چاپ کند.

این اولین بار بود که متنی با استفاده از فونت‌های بالاتر از ۷۲ نقطه در اینچ و بر روی کاغذ معمولی و با استفاده از کامپیوترهای رومیزی پرینت گرفته می‌شد و قابلیت استفاده‌ی عمومی داشت.