با مفیدنت همیشه در آینده زندگی کنید.

صفحه آرایی انواع کتاب، مجله، بروشور، روزنامه، هفته نام و ... با استفاده از نرم افزارهای زیر مقدور است:

۱- ایندیزاین / InDesign

۲- ورد / Word

اما پیشنهاد ما برای صفحه‌آرایی‌های مورد نیاز شما فقط نرم‌افزار Indesign / ایندیزاین است که خروجی آن چهار رنگی / CMYK می‌باشد.

به طور معمول همه برای صفحه‌آرایی نرم افزار ایندیزاین را انتخاب می‌کنند، ولی در هر صورت اگر صفحه‌آرایی مورد نظرتان را با Word بخواهید نیز برای شما انجام خواهیم داد.