با مفیدنت همیشه در آینده زندگی کنید.

متن PDF تان را به سادگی به کتاب تبدیل می نماییم.

معمولا برای استفاده از کتاب های الکترونیکی(PDF) از دستگاه های کتاب خوان استفاده می کنند، اما این استفاده بیشتر در زمینه کتب داستانی کارآمد بوده.

کتب دانشگاهی که نیاز است روی صفحات آن تمرکز شود یا نیازمند مطالعه ی تکراری از یک صفحه هستیم، باید از روی کاغذ یا همان کتاب مطالعه ی خود را پیگیری کنیم.

بسیاری از کتب انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ... که در دانشگاه ها و توسط دانشجویان محترم مورد استفاده قرار می گیرند به همین ترتیب PDF  موجود هستند.

 

تبدیل PDF به کتاب را می توان همان چاپ کتاب دیجیتال نیز نامگذاری کرد که البته در تیراژهای یک جلد یا بیشتر مورد نیاز است.

 

در صورتی که فایل PDF دارید و می خواهید از روی آن یک کتاب داشته باشید با شماره ی زیر تماس بگیرید

۱۹۴۲ ۳۸۵ ۹۲۲ ۹۸+